บูสเตอร์ M2

บูสเตอร์ M2

ผลิตภัณฑ์ 2

ผลิตภัณฑ์ 2


ฉลาด. ง่าย มาตรฐานใหม่ในการบำบัดด้วยเครื่องเคาะจังหวะ

อุปกรณ์บำบัดด้วยการเคาะจังหวะอย่างชาญฉลาดที่ใช้งานง่ายนี้จัดลำดับความสำคัญของคุณลักษณะที่จำเป็นที่คุณต้องการในขณะที่ยังคงรักษาพลังและประสิทธิภาพของการรักษากล้ามเนื้อส่วนลึกของ Booster บรรเทาความรู้สึกไม่สบาย บรรเทาความตึงและความตึงเครียด และฟื้นตัวเร็วขึ้นในไม่กี่วินาที